Trại hè tại trường mầm non River House năm 2020

Trại hè của trường mầm non River House là một sự kiện thường niên kéo dài tám tuần, nơi trẻ em được tham gia vào một số hoạt động phong phú, với trọng tâm là thể hiện sự sáng tạo, phát triển kỹ năng xã hội và trên hết là sự vui vẻ!

Là một Trường chuẩn phương pháp giáo dục Montessori, chúng tôi áp dụng các nguyên tắc Montessori vào cách chúng tôi chuẩn bị và quản lý trại, mặc dù Trại sẽ đem lại cảm giác khác biệt với các lớp học thông thường của chúng tôi.

Đọc thêm bài viết tại:

Phương châm của chúng tôi: https://riverhousemontessori.edu.vn/vi/our-philosophy/

Lời nhắn dành cho bạn: https://riverhousemontessori.edu.vn/vi/a-message-for-you/

Ghé thăm các hoạt động hằng ngày được cập nhật tại:

Facebook: https://www.facebook.com/The-River-House-Montessori-104094728030390

Twitter: https://twitter.com/MontessoriRiver

Instagram: https://www.instagram.com/theriverhousemontessori/

HOTLINE: (028) 3535 0336